VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

Årsmøte 2018

26.03.19 kl 19.00 på Tingnes kulturhus, Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen
 4. Årsberetning 2018
 5. Revidert regnskap 2018
 6. Budsjett 2018
 7. Investering i nybygg Sund båthavn.
 8. Innkomne saker/eventuelt.
 9. Valg

BÅTPLASSEN PÅ SUND SETT FRA SJØSIDEN

 • Leder :Roar Smeby Epost:roar.smeby@tine.no

  Tlf: 95987835

 • Kasserer:Geir Krogerud

  Tlf:
  post@nesboat.com

 • Sekretær:karianne Pettersen Hoel

  Tlf: 908 30 073
  kariapet@online.no

 • Havneansvarlig: Bjørn Åge Antonsen Epost:bjorn.age@gmail.com

  Tlf: 99432395

 • Havneansvarlig: Kjetil Glorud

  Tlf:90199305

SUPER BÅTPLASS!

FOR TIDEN HAR VI  INGEN LEDIG PLASS .

 

 

SE UNDER "LEDIGE BÅTPLASSER" OG "INNMELDING"!